Archief

Onderzoeken die op de pagina Actueel hebben gestaan, worden in onderstaand archief geplaatst. Voor meer informatie over een onderzoek kunt u contact opnemen.web_briljan_10

Overnameklimaat mkb is onverminderd hoog
In de eerste helft van 2018 is het aantal overnames in het midden- en kleinbedrijf (mkb) constant gebleven, maar de betaalde overnameprijzen zijn in die periode wederom toegenomen. Dat blijkt uit de Overname Barometer van overname- en financieringsplatform Brookz. Het onderzoek vond plaats onder 265 fusie- & overname-advieskantoren die samen ruim 90 procent van de mkb-overnamemarkt vertegenwoordigen.

Investeringen in Fintech nemen weer toe
De fintech-markt liet in het tweede kwartaal van 2017 een sterk herstel zien ten opzichte van het eerste kwartaal. De totale investeringen verdubbelden naar ruim $ 8,4 miljard. Met name de investeringen in insurtech namen flink toe. De verwachting is dat de invoering van Payment Service Directive (PSD) 2 en de EU General Data Protection Regulation (GDPR) de belangstelling voor regtech en open banking-platformen doen toenemen. Dit blijkt uit de Pulse of Fintech, een onderzoek dat KPMG iedere drie maanden uitvoert naar de investeringen die wereldwijd gedaan worden in fintech.

Bruto mediabestedingen dalen met 3,6%
Het ‘Jaarboek Bruto Mediabestedingen 2016’ van Nielsen geeft inzicht in de bruto bestedingen aan acht mediumtypen door 11.000 adverteerders. Retail en voedings- en genotmiddelen blijven op afstand de twee grootste hoofdgroepen. Samen zijn ze goed voor ruim een derde van alle bruto mediabestedingen.

Krapteberoepen in Nederland
UWV heeft in kaart gebracht welke beroepssegmenten kampen met moeilijk vervulbare vacatures. De uitkomsten van dit onderzoek staan in het rapport ‘Kansrijke beroepen: waar is de arbeidsmarkt krap? Landelijk overzicht’. In 2017 doen de meeste knelpunten zich voor in de techniek en in de ict. Mensen die op zoek moeten naar ander werk, zien met deze analyse waar de beste arbeidsmarktkansen liggen.

Medialandschap in teken van concentraties
Het aantal mediaconcentraties in Nederland is in het afgelopen jaar opnieuw toegenomen. Het meest opmerkelijk zijn de ontwikkelingen op de dagbladenmarkt. De Nederlandse Telegraaf Media Groep en de Vlaamse uitgeverij De Persgroep hebben samen inmiddels bijna 80% van de markt in handen. Dit blijkt uit de nieuwste Mediamonitor die het Commissariaat voor de Media jaarlijks uitbrengt. Hierin staan concentraties, diversiteit van mediamarkten, trends, mediagebruik en andere ontwikkelingen centraal.

Profiteren van verandering en digitalisering
Markten veranderen razendsnel door nieuwkomers als Spotify, Netflix, AirBnB en Alibaba. Het gaat om technologisch gedreven bedrijven die nieuwe verdienmodellen creëren. Uit onderzoek van ProSpex in opdracht van IT-dienstverlener Sogeti blijkt in hoeverre organisaties in staat zijn om succesvol in te spelen op verandering en digitalisering en wat hun aanpak is.

Toerisme naar Nederland groeit met 7%
In ‘Toerisme in perspectief’ schetst NBTC Holland Marketing de belangrijkste ontwikkelingen in het internationaal toerisme en wordt een verwachting gegeven voor het lopende jaar. Het toerisme is in 2015 wereldwijd met 4,4% gegroeid, naar Europa met 5% en naar Nederland met 7%. Het aantal vakanties in Nederland is daarmee naar bijna 15 miljoen gestegen, volgens een raming van NBTC.

Nederland topland met elektrische auto’s
Uit het Global EV Outlook 2016 rapport blijkt dat eind 2015 wereldwijd 1.26 miljoen elektrische auto’s zijn verkocht. Hiervan komt 80% uit de VS, China, Japan, Nederland en Noorwegen. In Noorwegen is het marktaandeel gegroeid naar 23% en in Nederland is het aandeel bijna 10%. Het subsidiebeleid is de belangrijkste motor achter de groei van de elektrische auto.

Markt voor zonne-energie stijgt 15%
De derde editie van het Nationaal Solar Trendrapport (NST) geeft een uitgebreid beeld van de status en ontwikkelingen in de Nederlandse zonne-energiesector. Belangrijke uitkomsten en conclusies zijn dat de zonne-energiesector een omzet van bijna € 2 miljard genereert, de gerealiseerde omzetgroei op de Nederlandse markt 15% is en er 600 fte aan werkgelegenheid is bijgekomen op een totaal van 9.000 fte.

Mislukt 70% van de verandertrajecten?
Uit veel onderzoek blijkt dat 70% van de verandertrajecten niet slagen. Het instituut Sioo onderzocht of deze stelling klopt en kwam tot andere resultaten. Men deed onderzoek onder 151 managers naar het succes en het mislukken van een recent verandertraject. Het onderzoek levert op dat het percentage van 70% erg afhankelijk is van het type verandering. Ook blijkt het lerend vermogen van organisaties beperkt. Goeddoordachte verandertrajecten leiden vaker tot succes.

Aantal chartale betalingen neemt fors af
Uit het ‘Cash Report 2016’ van het Britse beveiligingsbedrijf G4S blijkt dat binnen de EU Nederland voorop loopt als het gaat om elektronisch betalen. In Nederland wordt 37% van alle transacties chartaal, dat wil zeggen met munten en bankbiljetten, afgehandeld. Alleen in Luxemburg (29%) en Finland (36%) is een lager volume aan chartale betalingen. In Griekenland (97%), Bulgarije (95%) en Roemenië (93%) vinden vrijwel alle betalingen plaats met de fysieke portemonnee.

Banengroei bij familiebedrijven
Nederlandse familiebedrijven hebben in de afgelopen periode 8% meer nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd terwijl het landelijk gemiddelde een daling van 0,4% liet zien. Dit blijkt uit het PwC-onderzoek ‘Het familiebedrijf; veelzijdig belang voor de Nederlandse samenleving’. In het rapport wordt de betekenis van familiebedrijven voor de Nederlandse economie beschreven.

Internet of Things
Uit onderzoek van Pb7 Research en Sogeti blijkt dat de meeste investeringen de komende jaren worden gedaan in het softwareplatform van Internet of Things (IoT). Het gemiddelde budget dat wordt toegekend aan IoT-projecten is € 2,5 miljoen per jaar per organisatie.

Kantoormarkt
In het rapport ‘Sprekende Cijfers, Kantorenmarkten’ wordt ingegaan op het beleid van provincies en gemeenten die nieuwbouw van kantoren slechts zeer beperkt toestaan. In de afgelopen jaren is het aanbod van kantoorruimte opgelopen van 4,6 miljoen m² in 2008 naar ruim 7 miljoen m² in 2015. De verwachting is, ondanks economisch herstel en een groei van de werkgelegenheid, dat op korte en lange termijn het aanbod van kantoorruimte groter zal zijn dan de vraag.

Scale-ups
Uit onderzoek door THNK en Deloitte onder 400.000 scale-ups in 24 landen is een aantal succesfactoren te noemen. De belangrijkste zijn: ervaring, timing en groei.